Нашият персонал

В детската градина работят висококвалифицирани и доказали професионализма си педагогически специалисти, които са преминали редица квалификационни курсове. Почти всички са придобили професионална квалификационна степен – II-ра и IV-та.

Педагогически персонал:

  • Николинка Пандурова – и.д. директор;
  • Минка Даданска – старши учител, заместващ Антоанета Манджукова – учител в отпуск по майчинство;
  • Атанаска Пеева – старши учител;
  • Елена Йовчева – учител;

Непедагогически персонал:

  • Кристина Станчева – домакин
  • Надка Митовска – готвач
  • Трена Груева – чистач – хигиенист
  • Цветана Коритарева – чистач – хигиенист
  • Стойно Гинов – огняр