За нас

Усилията на нашия персонал са насочени към възпитаване у децата на общочовешките ценности, които имат личностен смисъл в живота им, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява, индивидуалност, формиране на богата култура и толерантност.

Факти за ДГ „Никола Инджов“:

ДГ „Никола Инджов“ е средищна детска градина, разположена в центъра на в с. Ръжево Конаре на територията на общ. Калояново, обл. Пловдив.

Понастоящем броят на децата е 55, обособени в две възрастови групи – 3-4 и 5-6 годишни.

Исторически факти:

На 20 декември 1952 година началното училище на селото се превръща в целодневна детска градина с две групи.

От 1 август 1973 година започва ремонт на детската градина. Изгражда се пристройка и заведението се обзавежда съобразно всички съвременни изисквания.

На 26 март 1975 година Иван Палийски, заместник-министър на финансите и ръжевоконарец открива детската градина с пожелание за здраве и високи творчески успехи на целия колектив.

На 5 юни 1975 година детската градина приема 100 деца и започва своя нов преобразен живот.

От 1997 година функционират две групи, които обхващат деца от селата: Ръжево Конаре, Ръжево, Черноземен, Главатар и Пъдарско. За пътуващите деца е осигурен училищен автобус.

Снимки

Откриване на разширението на детската градина през 1975 година

Други исторически снимки